Keelustada Eestis GMO-kultuuride kasvatamine

Roland Uuesoo,
  1. Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmine

    Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-st 1529 Riigikogu juhatus otsustab: võtta menetlusse Roland Uuesoo k.a 25. oktoobril algatatud kollektiivne pöördumine "Keelustada Eestis GMO-kultuuride kasvatamine“ ja edastada see menetlemiseks keskkonna komisjonile. (allkirjastatud digitaalselt) Eiki Nestor Riigikogu esimees

Kas tahad selle algatuse edasise käekäiguga kursis olla?