Tere tulemast rahvaalgatuse koju!

Sul on mõte, kuidas ühiskonnaelu parandada? Tahad arutada, kuidas mõnda seadust muuta? Selle platvormi kaudu saad Riigikogule koostada ja esitada kollektiivseid ehk vähemalt 1000 digiallkirjaga pöördumisi ning jälgida, kas algatused saavad seaduseelnõudeks.

LOO ISE ALGATUS

Hääletamisel

 1. Jätkame Tallinna Linnahalli "EV100" supergraafika seinamaalingute teostamist!

  Rene Leet
  130 allkirja
 2. Keelustada Eestis GMO-kultuuride kasvatamine

  Roland Uuesoo
  173 allkirja
 3. Muuta teede ja tänavate kavandamine avalikuks

  Jalakäijate Ühing
  104 allkirja
 4. Saarlased Sõmera Kodu sulgemise vastu

  Taavi Kurisoo
  8 allkirja
 5. Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest

  Tõnu Pekk
  1853 allkirja kogutud
 6. Linna eksinud loomi ei tohi põhjendamatult tappa!

  Andrei Gudim
  72 allkirja
 7. Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest

  Aimar Altosaar
  5 allkirja
 8. Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi...

  Aimar Altosaar
  9 allkirja
 9. Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel

  Aimar Altosaar
  11 allkirja
 10. Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks

  Aimar Altosaar
  19 allkirja
 11. Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele

  Aimar Altosaar
  12 allkirja
 12. Vabatahtlike kaasamine tervishoiusektoris

  Hanna Katargina
  5 allkirja
 13. Omastehooldajate palk

  Ly Kokla
  56 allkirja
 14. Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine

  Jaanika Kilgi
  161 allkirja
 15. Luua geriaatria väljaõpe

  Gerli Paat-ahi
  44 allkirja
 16. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  51 allkirja
 17. Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  44 allkirja
 18. Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  4 allkirja
 19. Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  10 allkirja
 20. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  54 allkirja
 21. Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  45 allkirja
 22. Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  47 allkirja
 23. Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  102 allkirja
 24. Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja

  Eesti Koostöö Kogu
  1 allkirja
 25. Toiduainete maksuerisused

  Eesti Koostöö Kogu
  7 allkirja
 26. Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  15 allkirja
 27. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  254 allkirja
 28. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  108 allkirja
 29. Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  386 allkirja
 30. Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  73 allkirja
 31. Teadlikkuse tõstmine kilpnäärmehaigustest

  Kairi Bregadze
  497 allkirja
 32. Nõua riigikogult vastutust e-hääletuse eest!

  Märt Põder
  15 allkirja
 33. Patarei merekindlus on ohus

  Aleksander Laane
  807 allkirja
 34. Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

  Jaanus Nurmoja
  577 allkirja
 35. Pole kunagi digiallkirjastanud? Proovi siin!

  Maarja-Leena Saar
  18 allkirja
 36. PETITSIOON rahvahääletuste läbiviimise soodustamiseks

  Meelis Kaldalu
  35 allkirja

Menetluses

 1. Hoolduskindlustuse loomine

  Kai Saks
  1063 allkirja