Tere tulemast rahvaalgatuse koju!

Sul on mõte, kuidas ühiskonnaelu parandada? Tahad arutada, kuidas mõnda seadust muuta? Selle platvormi kaudu saad Riigikogule koostada ja esitada kollektiivseid ehk vähemalt 1000 digiallkirjaga pöördumisi ning jälgida, kas algatused saavad seaduseelnõudeks.

LOO ISE ALGATUS

Ühisloomes

 1. Mitte lubada seadust, mis keelab EV kõikides kinnipidamisasutustes suitsetamise täielikult.

  Marianna Older
  33 päeva jäänud
 2. Muuta teede ja tänavate planeerimine avalikuks

  Jalakäijate Ühing
  28 päeva jäänud
 3. Как создать обращение?

  Maarja-Leena Saar
  42 päeva jäänud
 4. [IDEEKORJE] E-kodaniku harta loomine

  Eesti Koostöö Kogu
  12 päeva jäänud

Hääletamisel

 1. Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest

  Aimar Altosaar
  2 allkirja
 2. Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi...

  Aimar Altosaar
  5 allkirja
 3. Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel

  Aimar Altosaar
  6 allkirja
 4. Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks

  Aimar Altosaar
  9 allkirja
 5. Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele

  Aimar Altosaar
  5 allkirja
 6. Vabatahtlike kaasamine tervishoiusektoris

  Hanna Katargina
  3 allkirja
 7. Omastehooldajate palk

  Ly Kokla
  43 allkirja
 8. Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine

  Jaanika Kilgi
  96 allkirja
 9. Luua geriaatria väljaõpe

  Gerli Paat-ahi
  28 allkirja
 10. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  23 allkirja
 11. Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  23 allkirja
 12. Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  1 allkirja
 13. Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  7 allkirja
 14. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  35 allkirja
 15. Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  27 allkirja
 16. Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  26 allkirja
 17. Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  55 allkirja
 18. Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja

  Eesti Koostöö Kogu
  1 allkirja
 19. Toiduainete maksuerisused

  Eesti Koostöö Kogu
  4 allkirja
 20. Hoolduskindlustuse loomine

  Kai Saks
  967 allkirja
 21. Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  15 allkirja
 22. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  239 allkirja
 23. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  101 allkirja
 24. Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  189 allkirja
 25. Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  68 allkirja
 26. Teadlikkuse tõstmine kilpnäärmehaigustest

  Kairi Bregadze
  444 allkirja
 27. Seisame Eesti e-spordi eest

  Marilyn Kriisa
  626 allkirja
 28. Poliitikud ei või istuda kahel toolid

  Märt Meesak
  12 allkirja
 29. Petitsioon eestikeelse gümnaasiumihariduse kaitseks

  Jevgeni Krištafovitš
  53 allkirja
 30. Nõua riigikogult vastutust e-hääletuse eest!

  Märt Põder
  13 allkirja
 31. Patarei merekindlus on ohus

  Aleksander Laane
  776 allkirja
 32. Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

  Jaanus Nurmoja
  569 allkirja
 33. Pole kunagi digiallkirjastanud? Proovi siin!

  Maarja-Leena Saar
  18 allkirja
 34. PETITSIOON rahvahääletuste läbiviimise soodustamiseks

  Meelis Kaldalu
  33 allkirja

Menetluses

 1. Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega!

  Ingmar Kurg
  1143 allkirja
 2. Lisame riigipüha. Lisame puhkepäeva, kui rahvuspüha või riigipüha langeb nädalavahetusele.

  Urmas Ambur
  1065 allkirja